Атестація педагогічних працівниківАтестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.


Бланк графіку з педагогом, що атестується у 2022/2023 н.р.
Наказ МОНУ від 06.10.2010 р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" 

Пам’ятка для педагогічного працівника з питань атестації

 Педагогічний працівник має право:

ü Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації.

(п. 1.7 Положення)

ü У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу — атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді.

(п. 3.13 Положення)

ü Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.

(п. 1.8 Положення)

Для проходження позачергової атестації до 10 жовтня слід подати заяву до атестаційної комісії.

(п. 1.8, 3.1 Положення)

ü Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:

-         йому присуджено наукову ступінь або присвоєно вчене звання;

(п. 3.23 Положення)

-         він підвищив свій освітньо-кваліфікаційний рівень.

(п. 1.17 Положення)

ü Перенести термін чергової атестації на один рік через:

-         тривалу тимчасову непрацездатність;

-         перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;

-         інші поважні причини.

(п. 3.15 Положення)

У таких випадках до 10 жовтня до атестаційної комісії необхідно подати відповідну заяву.

(п. 3.1 Положення)

ü У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання.

(п. 3.16 Положення)

ü Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у міжатестаційний період:

-         підготував переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які викладає; ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;

-         отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;

-         отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням.

(п. 4.7 Положення)

ü На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:

-         кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі;

(п. 3.17 Положення)

-         кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти;

(п. 3.22 Положення)

-         кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку).                                (п.3.14П оложення)

ü Ознайомитися під підпис:

-         з графіком проведення атестації — після його затвердження;

(п. 3.2 Положення)

-         з характеристикою своєї діяльності — не пізніш як за 10 днів до проведення атестації;

(п. 3.4 Положення)

-         з рішенням атестаційної комісії — одразу після її засідання.

(п. 3.10 Положення)

ü Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

(п. 3.6 Положення)

ü Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації.

(п. 3.10 Положення)

ü Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.

У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:

-         найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція;

-         своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду (місце роботи), місце проживання;

-         у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, яке оскаржується;

-         перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

-         дату подання апеляції;

-          свій підпис.                                                                                         (п. 6.4–6.7 Положення)

ü Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії.

(п. 6.9 Положення)


 

Немає коментарів:

Дописати коментар