Нормативна документація


Нормативно-правова документація 

Загальні питання

Конституція України Закон України від 28 червня 1996 року

«Про освіту»  Закон України від 5 вересня 2017 року

«Про повну загальну середню освіту» Закон України від16 січня 2020 року

"Про професійну (професійно-технічну) освіту" Закон України від 0 лютого 1998 року

Постанова КМУ "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" від 23 листопада 2011 р. № 1392

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах" від 30.05.2006  № 419

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 508-р Про затвердження плану заходів на 2020—2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року 

Указ Президента України "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти”

Проєкт Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 9888-р Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальни хпротиепідемічних заходів з метою запобіганн япоширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами

Наказ МОН України від 06.05.2021 № 509 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти”

Стратегія розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року

Наказ МОН України від  12.12.2019 № 1552 «Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ МОН України від  12.12.2019 № 1551 «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ МОН України від  08.09.2020 № 1115 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»

Наказ МОН України від  23.06.2021 № 705 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення наглядової (піклувальної) ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

Загальні рекомендації щодо забезпечення інформаційної безпеки при роботі в мережі інтернет

Організація освітнього процесу

Постанова КМУ від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»

Лист МОН №1/3737-22 від 29.03.2022 "Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні"

 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» Постанова головного санітарного лікаря №50 від 22.08.2020

«Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020р. №1/9-422 «Щодо можливості проведення занять (тренувань) для спортсменів у спортивних спорудах закладів освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020р. № 1/9 – 406 «Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності» 

Наказ МОН України № 466 від 25.04.2013 року «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»

Викладання предметів

Типові освітні програми для 2-11 класів

Наказ МОНУ "Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10 - 11 класів закладів загальної середньої освіти" від 23.10.2017 N 1407 

Наказ МОНУ "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня" від 20.04.2018 N 408 

Лист Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2020 р. № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-394 від 22.07.2020«Про переліки навчальної літературирекомендованої Міністерством освіти інауки  України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

Лист МОН України від 03.07.2020 № 889 «Про затвердження Типового переліку обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти»

Наказ МОНУ "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" від 13.04.2011 N 329 

Наказ МОН від 31.05.2018 № 551 “Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН від 31.05.2018 № 552 “Про затвердження переліку підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету”

Наказ МОН від 11.10.2018 № 1086 “Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 552”

 

Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти

Оцінювання учнів

Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Лист МОНУ №1/9-319 від 16.06.2014

Наказ МОНУ "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" від 13.04.2011 N 329 

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти від 21.08.2013 №1222  Л

Лист МОНУ від  28.04.2006 №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах» 
Лист МОНУ від  29.10.2007 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Ведення документації

Наказ МОНУ "Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти" від 25.06.2018  № 676

Наказ МОНУ "Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів" від 26.01.2011 N 59 

Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОНУ № 496 від 03 червня 2008 року

Державна підсумкова атестація- ЗНО

Наказ МОНУ "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації" від 07.12.2018  № 1369

Проект Закону про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) № 5014 від 04.02.2021

Лист МОН від 09.12.2020 №1/9-677 "Щодо державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році"

Методична робота 

Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти Наказ МОНУ N 582 від 12.12.2000 

Наказ МОНУ "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 N 930 

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності Наказ МОНУ від 07.11.2000  № 522

Лист МОНУ "Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи" від 11.11.2014  № 1/9-586

Робота з обдарованими учнями

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності " від 22.09.2011 N 1099 

Постанова КМУ "Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та їх випускникам" від 8 червня 2005 р. № 436

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"" N 579 від 11.12.2000 

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»" від 17.03.2015  № 306

Виховна робота

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-385 від 20.07.2020 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти" N 434 від 06.09.2000

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України " від 02.08.2005 N 458 

Наказ МОНУ "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах" від 16.06.2015  № 641

Лист МОНУ "Про методичні рекомендації з патріотичного виховання" від 27.11.2014  № 1/9-614

Лист МОНУ "Методичні рекомендації про викладання предмета «Захист України» у 2020/2021 навчальному році" від 11.08.2020 № 1/9-430

Навчальні кабінети

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОНУ від  20.07.2004 N 601 

Лист МОНУ "Щодо навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів" від 20.03.2013  № 1/11-5726

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"від 14.12.2012 № 1423

Наказ МОНУ "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи" від 07.02.2020  № 143

Лист МОНУ "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі" від  26.04.2013  № 1/9-305

Лист МОНУ "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму" від 17.07.2013  № 1/9-498

Наказ МОНУ "Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів" від 16.07.2012  № 992

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти" від 26.12.2017  № 1669

Наказ МОНУ від 21.06.2010 N 614 «Про затвердження вимог до специфікації  навчального комп'ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
 

Наказ МОНУ "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій " від 29.04.2020  № 574


 Робочі навчальні плани ДНЗ "Сумське ВПУБА"НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА (ППД)

Немає коментарів:

Дописати коментар