понеділок, 31 жовтня 2022 р.

 

2023/2024 навчальний рік

пʼятниця, 15 квітня 2022 р.


Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану: рекомендації Державної служби якості освіти

 
Війна вносить свої корективи у низку сфер життя. Змін потребує і викладання окремих навчальних предметів у закладі освіти.

Державна служба якості освіти у співпраці з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), та командою підтримки реформ Міністерства освіти і науки України розробили поради щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Історія та громадянська освіта

Навчальний зміст цієї галузі в умовах війни варто оптимізувати, щоб зменшити навантаження на учнів. Насамперед ідеться про скорочення обсягу текстів для читання, оскільки дітям, які перебувають у стані тривалого стресу, важко довгий час утримувати увагу. З огляду на це читання підручника доречно замінити усною розповіддю, переглядом відеоматеріалів, інтерактивними заняттями, роботою над творчими та мікродослідницькими проєктами.

Добираючи навчальний матеріал, вчителю варто фокусуватися на сюжетах, що дадуть учням глибше розуміння історії боротьби українського народу за незалежність і своє майбутнє. Для прикладу подавати ті сюжети, на яких можна продемонструвати міць і незламність України, готовність протистояти ворогу навіть у найскладніші часи. Стануть у пригоді й теми та завдання, спрямовані на осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям України, між світовими, державними та регіональними процесами.

На вчителів історії сьогодні, як ніколи, лягає відповідальність за розвиток в учнів критичного та системного мислення, медіаграмотності. З огляду на це варто запровадити п’ятихвилинки, під час яких розглядатиметься один із видів когнітивних викривлень, методів пропаганди чи маніпуляції, перевірятиметься на їх предмет якась новина. Добирати контент для таких вправ потрібно відповідно до віку та психоемоційного стану учнів, зважаючи на те, що певна інформація чи візуальні матеріали можуть налякати чи засмутити учнів.

Окремо слід приділити увагу розвитку громадянських компетентностей учнів. Під час уроків і розмов вчителеві слід формувати свідому громадянську позицію дітей. Взаємодопомога, волонтерство, протидія ворожій пропаганді, підтримання власного емоційного ресурсу є важливими складовими успіху в боротьбі з російськими загарбниками.

Старшокласників доречно бодай побіжно ознайомити з міжнародним гуманітарним правом. Наприклад, скористатися посібником «Вивчаючи міжнародне гуманітарне право в закладах освіти», що містить навчально-методичні матеріали для проведення уроків у 8–11-х класах.

Українська мова та література

Під час вивчення цих навчальних предметів учителю варто зосередити роботу навколо чотирьох видів мовленнєвої діяльності — слухання й говоріння, читання та письма. Це стосується і класів, де здійснюється навчання за Державним стандартом базової середньої освіти 2011 року, і так званих пілотних класів, які навчаються за Державним стандартом базової середньої освіти 2020 року.

Орієнтування на види мовленнєвої діяльності, а не на конкретні теми чи твори сприятиме підтримці навчальної ініціативності, самостійності та відповідальності учнів, що є основою вміння вчитися.

Добираючи навчальні завдання, вчителю бажано уникати одноманітності, репродуктивності, натомість збільшивши кількість завдань творчого спрямування, щоб сприяти вивільненню позитивних емоцій, підтримці віри дітей у власні сили й можливості.

Математика

Вчителям доречно виділити час на повторення і систематизацію вивченого раніше навчального матеріалу. Академічна свобода дає можливість вчителю змінювати порядок вивчення тем шкільного курсу математики. Тому для оптимізації навчального часу педагог може об’єднати певні теми, скоротити їх зміст, а натомість акцентувати увагу на базових знаннях і вміннях, формування яких передбачене нормативними документами, що регулюють сферу освіти.

Подавати навчальний матеріал з математики доцільно у синхронному режимі, забезпечивши відеозапис заняття для дітей, які не змогли долучитися до уроку. Коли ж учитель не має такої можливості, учням можна запропонувати відеоуроки відповідної тематики, доступні в Youtube або на спеціалізованих освітніх платформах. Для закріплення навчального матеріалу, яке найчастіше відбувається шляхом розв’язування вправ і задач, учням варто надавати знімки екрану (скріншоти) розв’язаних типових завдань до теми, що вивчається.

Для контролю та коригування навчальних досягнень учнів/учениць можна використовувати комп’ютерне тестування за допомогою доступних навчальних платформ (MOODLE, Google Classroom, Microsoft Teams тощо).

Природничі науки

Користуючись педагогічною автономією, кожен вчитель може провести «ревізію» навчальної програми та визначити теми, що достатньо легко засвоюються учнями, і такі, що потребуватимуть додаткових зусиль. При цьому варто виділити теми, без яких неможливе розуміння змісту предмета в наступних класах та, відповідно, перерозподілити години.

Практичну частину навчальних програм (експериментальні, практичні, лабораторні роботи тощо) можна розділити на дві частини:

  • віртуальну (маючи відповідний контент, вчитель може проводити з учнями онлайн-заняття або давати як самостійну роботу вдома);
  • домашню (в такому випадку можна використовувати підручні матеріали, що є в кожної дитини вдома, вчителеві ж важливо створити для учнів чіткі алгоритми з обов’язковими настановами з безпеки життєдіяльності).

Така «ревізія» допоможе також визначитися з можливістю проведення інтегрованих уроків. Це сприятиме формуванню в учнів бачення цілісної картини світу.

Під час навчання важливо врахувати проведену «ревізію» при плануванні занять в синхронному та асинхронному режимах. При цьому синхронний режим (онлайн-заняття) доцільно використати для консультацій, обговорень найбільш складних питань, проведення віртуальних експериментів, лабораторних, практичних робіт.

Застосування технології «перевернутий урок» буде корисним для опанування учнями навчального матеріалу в асинхронному режимі. Для посилення формування стійкого інтересу учнів до природничих наук, навичок розв’язування проблем, застосовуючи отримані знання в реальному житті, учням можна запропонувати завдання творчого, дослідницького характеру. Ця робота може бути організована в рамках самостійної дослідницької та проєктної діяльності з онлайн-обговоренням результатів.

Особливого значення наразі набуває робота з формування навичок критичного мислення в учнів. Для цього можна використовувати технологію розвінчування міфів, фейків. Наприклад, взявши тему «Біологічна зброя: птахи, що розносять вірус, спрямований на знищення певного етносу».

Залучення до домашніх експериментів, лабораторних, практичних та творчих робіт, проєктів батьків учнів та інших членів родини (ступінь залученості варто визначити заздалегідь) сприятимуть у цей непростий час згуртованості та зниженню психологічного напруження всіх залучених.

Інформатика

В курсі інформатики практично у кожному класі є теми, пов’язані з інформаційною безпекою, медіаграмотністю та цифровим громадянством. Тому в умовах війни вчителям слід більш детально розглянути з учнями питання безпечного користування пристроями та обліковими записами у соціальних мережах, критичного оцінювання інформації, розпізнавання фейків і маніпуляцій тощо.

Одним із варіантів включення тематики кібербезпеки може бути створення інформаційних продуктів у різних програмних середовищах (текстові документи, презентації, графічні плакати, анімації, вебсторінки, відеоролики, програмні проєкти тощо). Цифрова творчість може стати для учнів інструментом для вираження власних емоцій. При цьому варто уникати загрозливих сюжетів, нагадувань про активні військові дії, а радше фокусуватися на безпеці, майбутньому, захисті, взаємопідтримці тощо.

Якщо вчитель відчуває, що учні готові до засвоєння нового матеріалу, можна вивчати нові теми та програмні засоби, в іншому ж випадку — обмежитися відпрацюванням навичок роботи у знайомих програмних середовищах. Основний акцент слід зробити на розвитку громадянської та соціальної компетентностей, критичного й системного мислення, здатності логічно обґрунтовувати позицію, творчості, ініціативності, вміння конструктивно керувати емоціями.

Інформаційний матеріал підготовлено для Державної служби якості освіти в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), та у співпраці з командою підтримки реформ Міністерства освіти і науки України.

«Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.


Поради Для організації інклюзивного навчання під час війни

 Відповідно до рекомендацій МОН, з 14 березня 2022 року в тих областях нашої держави, де є можливість навчатись, відновлено освітній процес. Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України розроблено рекомендації щодо організації навчального процесу для дітей із порушеннями зору, слуху та інтелектуального розвитку.

Під час війни діти з особливими освітніми потребами постійно перебувають у стані невизначеності. Звук повітряної тривоги та вибухів, дорога та незнайомий простір у випадку евакуації – усе це викликає страх, розгубленість і тривогу. Оскільки ці діти мають обмежені можливості швидко реагувати та обробляти інформацію з навколишнього середовища, важливо запроваджувати у навчальний процес кроки підтримки, які допоможуть мінімізувати наслідки психологічної травми.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України розробив відповідні поради та рекомендації:

 


Як здійснювати оцінювання учнів в умовах війни: рекомендації Держслужби якості освіти


Оцінювання результатів навчання учнів потребує гнучкості в умовах, коли не всі школи можуть повноцінно відновити освітній процес, а ті заклади, що розпочали навчання, надають освітні послуги чималій кількості дітей, які змушені були покинути свої домівки.

Державна служба якості освіти у співпраці з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), та командою підтримки реформ Міністерства освіти і науки України розробили поради щодо здійснення оцінювання у школах, що працюють в умовах війни.

Два основних аспекти оцінювання результатів навчання учнів

Попри війну незмінними залишаються два основних аспекти оцінювання результатів навчання учнів – надання зворотного зв’язку та супроводу дітям (формувальне оцінювання) і визначення якості результатів навчання (підсумкове оцінювання).

Формувальне оцінювання залишається важливим засобом підтримки учнів у навчанні. Йдеться про надання усного (переважно) та письмового зворотного зв’язку, індивідуальні та групові консультації щодо допомоги у виправленні типових помилок, надання порад щодо подальшого навчання.

Підсумкове оцінювання в умовах нестабільного доступу учнів до освітнього процесу, їх стресового стану ліпше не проводити у вигляді окремих підсумкових контрольних робіт, а натомість здійснювати його на підставі поточного оцінювання (за результатами тестів на електронних платформах та з допомогою інших способів перевірки результатів навчання).

Відповідні рішення про зменшення або скасування кількості контрольних робіт, передбачених календарними планами, школа може ухвалити рішенням педагогічної ради.

В окремих випадках підсумкове річне оцінювання можна здійснювати за результатами підсумкового оцінювання за перший семестр. Наприклад, для учнів, які опинилися в зоні активних бойових дій, зазнали фізичних або психологічних травм, не мали доступу до навчальних матеріалів тощо. Для учнів, які після евакуації з зони бойових дій навчалися в інших школах (в Україні або за кордоном), здійснюється перезарахування оцінок (за їх наявності).

Супровідний лист для внутрішньо переміщених дітей

Школам, у яких освіту здобувають діти з числа внутрішньо переміщених осіб, варто підготувати на кінець навчання супровідний лист для кожної дитини. Це дасть змогу мінімізувати потенційні навчальні втрати у дітей, які через війну були змушені навчатися не у своїх школах.

У супровідному листі необхідно вказати:

  • назву школи, у якій дитина навчалася, та термін навчання (з… до…);
  • форми навчання (очна, дистанційна, змішана);
  • теми з предметів, які дитина вивчала, поточні/підсумкові оцінки (якщо були);
  • характер соціально-психологічної допомоги (якщо була);
  • рекомендації щодо подальшої роботи з дитиною (за наявності).

Такий лист дасть змогу перезарахувати оцінки учням у закладі освіти їхнього постійного навчання та оптимально організувати його продовження.

Щоденник навчання

За бажанням внутрішньо переміщених учнів та їхніх батьків можна організувати ведення «Щоденника навчання», у якому учні фіксуватимуть вивчені теми з навчальних предметів, види діяльності, які вони виконували (наприклад, проекти, вправи, ігри, досліди), прочитані книги тощо. Ведення такого щоденника не підлягає оцінюванню, це справа добровільна, а класний керівник лише радить учневі, як за бажання організувати таку роботу.

«Щоденник навчання» може стати в пригоді класному керівникові для написання супровідного листа учневі, але в жодному разі учитель не має дорікати учневі за відсутність такого щоденника і наполягати на його веденні.

Класний керівник може обговорити з дитиною (або її батьками) доступ до додаткових інтернет-ресурсів, крім основної платформи, на якій школа розгортає дистанційне навчання. Класному керівникові також варто поцікавитись навчальними уподобаннями, обговорити можливості забезпечення читацьких інтересів дитини (шкільна, міська бібліотеки, книгообмін між однокласниками, буккросинг тощо). Отримана інформація допоможе розробити індивідуальну траєкторію навчання з орієнтовним переліком видів активності на кожний день тижня.

 За матеріалами – Державної служби якості освіти

четвер, 28 жовтня 2021 р.

 Нові можливості самоосвіти педагога

Складовою підвищення педагогічної кваліфікації педагога є його самоосвіта. Тож в період, коли ми організовуємо роботу з учнями та виконуємо основні педагогічні обов'язки в дистанційному режимі, для викладача відкриваються й нові можливості поглиблення своїх фахових знань та педагогічної майстерності.


Методична служба ДНЗ "Сумське ВПУБА" пропонує онлайн ресурси:

Educational Era СТУДІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТИ#blend_it: опануємо змішане навчання


Школа для всіх Онлайн-курс про організацію інклюзивного освітнього середовища


Оцінювання без знецінювання Онлайн-курс про сучасні практики оцінювання


Онлайн-курс для вчителів Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання


Про дистанційний та змішаний формати навчання Безкоштовний онлайн-курс для педагогів та керівників закладів професійно-технічної освіти (ПТО)


та інші

вівторок, 31 серпня 2021 р.

 Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих МОН для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році

▶ Супутник учителя-філолога "ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"

▶ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

▶ Деякі питання щодо організації освітнього процесу з предмета «Фізична культура» у закладах освіти в 2021/2022 навчальному році

▶ Методичні рекомендації щодо викладання предметів громадянської та історичної галузі у 2021/2022 навчальному році

▶ Пріоритети у здійсненні виховного процесу в освітніх закладах у 2021/2022 навчальному році

▶ Реалізація ціннісного компоненту Державного стандарту  при вивченні іноземної мови: учіння, навчання, оцінювання

▶ Ефективні стратегії організації навчання з фізики у 2021 - 2022 навчальному році

▶ Методичні рекомендації «Рекомендації щодо організації змішаного навчання з біології у 2021-2022 навчальному році»

▶ Методичні рекомендації «Рекомендації щодо організації змішаного навчання з географії у 2021-2022 навчальному році»

▶ Методичні рекомендації «Рекомендації щодо організації змішаного навчання з математики у 2021-2022 навчальному році»

▶ Методичні рекомендації "Рекомендації щодо організації змішаного навчання з хімії у 2021-2022 навчальному році"

▶ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗЗСО

▶ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПАРТИСИПАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

▶ Методичні рекомендації щодо створення освітньої програми закладами загальної середньої освіти в умовах реалізації компетентнісної  моделі освіти

▶ Методичні рекомендації на 2021-2022 навчальний рік для педагогічних працівників які працюють в умовах інклюзії щодо організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти

▶ Методичні рекомендації на 2020-2021 навчальний рік для педагогічних працівників які працюють в умовах інклюзії «Організація позакласної діяльності в інклюзивному класі»

 Методичні рекомендації на 2021-2022 навчальний рік для працівників психологічної служби «Про пріоритетні  напрямки роботи  працівників психологічної служби системи освіти»

 Методичні рекомендації на 2021-2022 навчальний рік для педагогічних працівників які працюють в умовах інклюзії, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів «Соціальні ігри як засіб формування комунікативних компетенцій дітей в інклюзивному освітньому середовищі»

 

Додатково див. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 2021/2022 н.р.

середа, 25 серпня 2021 р.

 

БЛОГ ВЧИТЕЛЯ - СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТА ПОМІЧНИК

Блоги, особливо професійні, вчительські, порівняно нове явище в середовищі педагогів. Створюючи блоги, вчителі не завжди уявляють, які додаткові можливості відкриваються як для них самих, так і для інших учасників і читачів їх блогу.

Крім того, створення і ведення блога стає серйозним стимулом для самореалізації та саморозвитку, так як надає мені найширші можливості: освоїти нові інформаційні та технічні можливості.

Блог - інструмент педагогічної взаємодії.


Як створити блог? Покрокова інструкція

середа, 9 грудня 2020 р.


 ПРОГРАМА

ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ

на тему: «І водій, і автослюсар, разом – професіонал!»

 

1.      Віртуальна екскурсія: «Як народжуються автомобілі»                                      (30.11.2020 р.)

Відповідальні: Ігнатенко С.В., викладач, голова МК

Гончарова Ю.О., методист

2.      Практичний конкурс майбутніх водіїв за професією „Водій автотранспортних засобів категорії „С‟ на тему: „Вправний водій‟                                                            (01.12.2020 р.)

Відповідальні: Ігнатенко С.В., викладач, голова МК

Семенов С.С., майстер п/в

Іващев В.М., майстер п/в

Ткаченко В.А., майстер п/в

Початок о 09.00

3.      Відкритий урок теоретичного навчання за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» на тему:  «Притирання клапанів механізму газорозподілу»

(02.12.2020 р.)

Відповідальні: Ігнатенко С.В., викладач, голова МК

Початок о 10.00

4.      Виховний захід з основ безпеки дорожнього руху за професією „Водій автотранспортних засобів категорії „С‟ на тему „Вживав алкоголь – не сідай за кермо!‟              (02.12.2020 р.)

Відповідальні: Ігнатенко С.В., викладач, голова МК

Гончарова Ю.О., методист

Початок об 11.30

5.      Позакласний навчально-виховний захід з Правил дорожнього руху за професією „Водій автотранспортних засобів категорії „С‟, вікторина на тему: «Перехрестя»

(03.12.2020 р.)

Відповідальні: Ігнатенко С.В., викладач, голова МК

Черниш В.І., викладач

Початок об 11.30

6.      Фотоколаж: «Я займаюся улюбленою справою»                                                    (04.12.2020 р.)

Відповідальні: Черниш Т.В., майстер в/н (гр. 11)

Колісник Д.Л., майстер в/н (гр. 21)

Єременко І.О., майстер в/н (гр. 31)

Ткаченко В.О., майстер в/н (гр. 32)

Шаргіна Є.Є., майстер в/н (гр. 51)

Азаров С.В., майстер в/н (гр. 61)

Матвієнко Д.Є., майстер в/н (гр. 62)

7.         Інтернет-ігри: з Правил дорожнього руху - «Перевір свою увагу «Дорожні знаки»;з будови автомобіля – «Складові ДВЗ»; «Система живлення дизельного двигуна»; з ПДР – «Тренажер: проїзд перехресть»                                           (04.12.2020 р.)